New buckets in stock

Model
QTY
Type
V,m3
Komatsu PC3000
Model: Komatsu PC3000

96 750 usd

QTY: 2
Type:

Backhoe

Extra rock excavator bucket

V,m3: 15,0
Komatsu WA600
Model: Komatsu WA600

23 000 usd

QTY: 1
Type:

loader

Heavy duty bucket

V,m3: 7,0
Liebherr R984
Model: Liebherr R984

45 000 usd

QTY: 1
Type:

backhoe

Extra rock excavator bucket

V,m3: 7,0
Hitachi EX2500
Model: Hitachi EX2500

95 000 usd

QTY: 1
Type:

backhoe

Hard ore excavator bucket

V,m3: 11,0